Frogn kommune
Postadresse: Pb. 10, 1441 DRØBAK
Besøksadresse: Smia flerbrukshus, Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Epost: hege.elnes@frogn.kommune.no Telefon: 41531382 • kontakt: Hege Elnæs, mobil 41531382
Kontaktperson:Hege Elnæs, 41531382, hege.elnes@frogn.kommune.no
Det store animasjonsverkstedet
Produksjonsliste
Program

Det store animasjonsverkstedet

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Barna lager egen animasjonsfilm

Alle barna får i løpet av dagen se animasjonsfilm og selv arbeide med å animere figurer. Elevene blir delt i grupper. Halvparten ser film, mens den andre halvparten skaper figurer (sammen med lærer som får instruksjon) og animerer figurene sammen med en proff animatør. Gruppene sirkulerer slik at alle får sett film og alle får animert. Til slutt ser vi samlet barnas egne små animasjonsfilmer på stort lerret i kinosalen.
Alle filmene ferdigstilles 1-2 dager etter siste verksteddag, og skolene får tilsendt en lenke slik at de kan laste ned sine egne filmer.  

Lærerveiledning

Lærerene er viktige medhjelpere i dag

KVALITET
Vår erfaring er at kvaliteten på denne type kulturopplevelse er best der lærere og elever har snakket sammen om hva som skal skje, og der den ansvarlige lærer er aktivt til stede hele tiden.

PAUSE OG MÅLTID
Når elevene har pause og spiser medbrakt matpakke og drikke, er ikke filmskaperne til stede. Det er kun læreren som har ansvar i pausetiden. Kinoen har plass nok til å la barna spise inne dersom det er dårlig vær. Noen vil kanskje likevel ha behov for å bevege seg mer og få frisk luft, for eksempel i den lille parken bortenfor kinoen.

ANTALL VOKSNE
Det er skolen som må vurdere hvor mange voksne (lærere/assistenter/foreldre) barnegruppen har behov for i løpet av dagen. På grunn av gruppeinndeling er det fra vår side ønskelig med to voksne pr. 25/30 elever. Lærerne må være forberedt på at dere i kortere perioder på dagen kan få ansvar for en annen (liten) gruppe barn enn de som er deres «egne».

MOTTAKELSEN
Lærere og elever blir møtt i kinoen av en representant fra DKS eller en ansatt ved kinoen som har hovedansvaret for arrangementet og vil være til stede hele dagen.

Vi ønsker alle en flott kulturopplevelse!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • Kunstnere/grupper: Mats Grorud, Siv Nordsveen

Multimedia og vedlegg

Bilder

animasjon.jpg
animasjon2.jpg
animasjon3.jpg
Film
Trinn: 2 - 2
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Mads Grorud, mobil 928 66 831.
Programlengde
9-13
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Drøbak kino
Merknad
Transport: hver enkelt skole må selv sørge for skyss til sine elever til og fra kinoen. Det er svært viktig at vi får beskjed dersom dere må går før klokken 13 eller kommer etter kl.09.
Arrangører
Arrangert av:
Frogn kommune