Frogn kommune
Postadresse: Pb. 10, 1441 DRØBAK
Besøksadresse: Smia flerbrukshus, Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Epost: hege.elnes@frogn.kommune.no Telefon: 41531382 • kontakt: Hege Elnæs, mobil 41531382
Kontaktperson:Hege Elnæs, 41531382, hege.elnes@frogn.kommune.no
Feil, er bra!
Produksjonsliste
Program

Feil, er bra!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Feil er bra! er et verksted i improvisasjon og historiefortelling, og som navnet tilsier oppfordres elevene til å feile masse – med et smil om munnen!

Verkstedet baserer seg på forståelsen av at det å gjøre feil er en måte å lære på, og en måte å komme fram til svaret på. Underveis arbeider elevene med å tørre å utfordre og presse seg selv mot kanten av sine begrensinger. De jobber også med fantasi og lytting. Dette er metoder som blant annet brukes i teatersport og improvisasjonsteater. Elevene arbeider sammen i par og mindre grupper gjennom hele økten.

Målet er at elevene skal oppleve mestring gjennom å ufarliggjøre det å feile. Ved å prøve det ukjente åpner vi for en forståelse for vår felles menneskelighet - ingen er perfekte eller feilfrie.

"You can't learn anything without failing" -Keith Johnstone

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • Kunstnere/grupper: Det Andre Teatret

Om kunstner / utøver / gruppe

Vi har flere flinke kursholdere i dette, disse to var de opprinnelige utøverne som laget kurset:

Frode Eggen er utdannet ved NTNU. Frode har drevet profesjonelt med improvisert teater og scenekunst siden 2002. Han har også jobbet som lærer i VGS og undervist studenter ved NTNU. Siden 2010 har han vært engasjert ved Det Andre Teatret i Oslo. Frode jobber mye tverrkunstnerisk med improvisasjon.

Simen Hovd er utdannet dramapedagog fra Høgskolen i Oslo og NTNU. Han arbeider som dramalærer, kursholder og frilansskuespiller. Han er medgrunnlegger av Teater Liksom og Det Andre Teatret.

Multimedia og vedlegg

Bilder

feil, er bra.jpg
Annet
Trinn: 8 - 8
Turnéplan: Feil, er bra!
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Cathrine Dahl, 95455153
Kontaktperson utøver
Cathrine Røed Dahlcathrine@detandreteatret.no95465153www.detandreteatret.no
Programlengde
3 skoletimer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Gymsal/Aula/kultursal
Arrangører
Arrangert av:
Frogn kommune