Frogn kommune
Postadresse: Pb. 10, 1441 DRØBAK
Besøksadresse: Smia flerbrukshus, Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Epost: hege.elnes@frogn.kommune.no Telefon: 41531382 • kontakt: Hege Elnæs, mobil 41531382
Kontaktperson:Hege Elnæs, 41531382, hege.elnes@frogn.kommune.no
Første møte med Frogn bibliotek 2018
Produksjonsliste
Program

Første møte med Frogn bibliotek 2018

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

En lesestimulerende opplevelse for alle elever på 2. klassetrinn.

Lærerveiledning

Gruppen deles i to, hvor den ene får en presentasjon av biblioteket og bibliotekaren vil snakke om bøker som passer til klassetrinnet/aldersgruppen. Den andre gruppen får en eventyrstund med Cathrine Langlie. Gruppene bytter etter ca. 35min og til slutt kan barna gjøre seg kjent i barneavdelingen og kikke på bøker. Elevene får tilbud om sitt eget lånekort og kan låne med seg bøker hjem. Vi vet at barn som får lov til å boltre seg i bøker de selv velger å lese, opplever den store lesegleden. Biblioteket har et mangfold av bøker å velge mellom. Elevene får med seg en bibliotekpose med flyer (info og regler), lånekort, bokormskjema, liste med anbefalte bøker… Gruppene får tilbud om å spise lunsj (egen matpakke) på bibliotekets lesesal. Elevene kler av seg på henviste plasser, og tar med seg sekken (med mat) inn i lesesalen før oppstart.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • I samarbeid med: Frogn Bibliotek

Multimedia og vedlegg

Bilder

Litteratur
Trinn: 2 - 2
Praktisk informasjon
Programlengde
ca. 100 minutter
Maks publikumsantall
50
Arena / rom
Frogn Bibliotek
Merknad
Elever og lærere møter på Frogn bibliotek kl.09.15 og tilbudet er ferdig kl.11.15 (inkl.matpause). Eleven er velkommen til å spise lunsjen sin på biblioteket.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Frogn kommune