Tilbake

PIXILASJON - verksted

Pixilasjon Pixilasjon er en animasjonsteknikk som kan få mennesker til å gå gjennom vegger, fly, skli baklengs oppover bakkar og gjøre alle mulige urealistiske ting. Det er en enkel bildeteknikk med mennesker som modeller. Bilde for bilde dokumenterer ørsmå bevegelser. I stedet for å flytte på figurer, flytter mennesker seg. Resultatet er en overraskende og komisk filmopplevelse. Særlig relevant for fagene norsk, kroppsøving og kunst- og håndverk.BEGRUNNELSE FOR VALG AV PRODUKSJON: Elevene får møte en profesjonell animatørbmed mye erfaring og god evne til å formidle sitt fag til barn. Klippene han viser er fra hans egne produksjoner og er godt egnet til visning for den aktuelle aldersgruppen. Opplegget bygger opp under læreplanens mange uttalte krav til hva barn skal ha vært gjennom av kunnskap om film i løpet av barneskolen. Pixilasjon passer særlig for de minste elevene, som gjennom grovmotorisk aktivitet lærer om hvordan ett og ett bilde kan bli en morsom film - og at film er gøy! 

Lærerveiledning

FILM ER GØY

Elevene får være sammen med Mats et par timer der de ser pixilasjon og lager sin egen pixilasjon i samarbeid. Gjennom lek og egne forslag lager de sin lille historie om barn som gjør de underligste ting. Gjennom dette besøket får elevene en morsom filmopplevelse som også kan inspirere noen til å ville lage mer film, og i alle fall bli nysgjerrige på filmmediet. Her opplever barna hvordan det alltid er noen som står bak kamera og velger ut hva som skal skje og hva som skal filmes. Opplevelsen er med på å gi erfaringer der barn etterhvert får forståelsen av at film er en bearbeidet og utvalgt del av virkeligheten, eller en laget virkelighet. LÆRERENS OPPGAVER : Det er nødvendig at én lærer er tilstede under hele besøket og at lærer og filmskaper har en dialog på forhånd for å fordele ansvaret med hensyn til ro, pauser og konkrete oppgaver. Det er godt for filmskaperen å ha én person å forholde seg til, og det gir læreren muligheter til ny innsikt og inspirasjon som kan brukes i videre arbeid med elevene. Filmskaperne vil gjerne ha tilbakemeldinger dersom noe bør justeres i forhold til barnas modningstrinn. Vår erfaring er at opplevelsen blir særlig god der elevene på forhånd vet hva som skal skje. KVALITET Utvalgte profesjonelle filmskapere forbereder seg godt til hvert skolebesøk. Dette skal sikre god kvalitet. Skolen bidrar til å sikre høy kvalitet på sin side ved å sørge for færrest mulige forstyrrelser og ved å gi filmskaperne engasjert oppmerksomhet. Vår erfaring er at det høyner kulturopplevelsen der utøverne mottaes og introduseres på en god måte av lærer eller kulturverter, og når de sørger for at filmskaperen får en velfortjent takk og applaus. MOTTAKELSEN Erfaringene er svært gode der elever kan møte filmskaperen ute, for å vise vei inn i skolebygningen og videre til avsatt rom. Det kan være vanskelig å finne fram for en utenforstående. EVALUERING Vi ønsker tilbakemelding på våre produksjoner (ris og ros). Bruk evalueringsmuligheten i ksys.  God kulturopplevelse!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • Kunstnere/grupper: Mats Grorud
  • Idé/opplegg: Mats Grorud

Om kunstner / utøver / gruppe

Animatør MATS GRORUD (f.1976) er fra Tønsberg og har tatt animasjonsutdanning i Danmark, Volda og Kina. Han har holdt animasjonskurs for barn, ungdom og ungdomsarbeidere i forskjellige sammenhenger: Ungdom mot Narkotika, flere kursserier i palestinske flyktningeleire i Libanon, og kurs i regi av Dks Akershus, alene og sammen med andre animatører. Mats har laget dokumentarfilm og animasjonsfilm (deriblant mye pixilasjon) og arbeid som animatør på kortfilmen “Asylsøkere” regi: Kaja Polmar, og den helaftens animasjonsfilmen ”Nå skal du høre” regi: Pjotr Sapegin. Mats har fått internasjonal oppmerksomhet for sin animasjonsfilm "Min bestemor Bejing" (2008).

Publikumskommentarer