Tilbake

Feil, er bra!

Feil er bra! er et verksted i improvisasjon og historiefortelling, og som navnet tilsier oppfordres elevene til å feile masse – med et smil om munnen! Skuespillerne er Camilla Frey og Ingvild Haugstad.

Verkstedet baserer seg på forståelsen av at det å gjøre feil er en måte å lære på, og en måte å komme fram til svaret på. Underveis arbeider elevene med å tørre å utfordre og presse seg selv mot kanten av sine begrensinger. De jobber også med fantasi og lytting. Dette er metoder som blant annet brukes i teatersport og improvisasjonsteater. Elevene arbeider sammen i par og mindre grupper gjennom hele økten.

Målet er at elevene skal oppleve mestring gjennom å ufarliggjøre det å feile. Ved å prøve det ukjente åpner vi for en forståelse for vår felles menneskelighet - ingen er perfekte eller feilfrie.

"You can't learn anything without failing" -Keith Johnstone

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • Kunstnere/grupper: Det Andre Teatret

Om kunstner / utøver / gruppe

Ingvild Haugstad og Camilla Frey er begge skuespillere, og er særlig aktive i improvisasjonsteateret "Det Andre Teater".

Publikumskommentarer