Tilbake

Første møte med Frogn bibliotek 2018

En lesestimulerende opplevelse for alle elever på 2. klassetrinn.

Lærerveiledning

Gruppen deles i to, hvor den ene får en presentasjon av biblioteket og bibliotekaren vil snakke om bøker som passer til klassetrinnet/aldersgruppen. Den andre gruppen får en eventyrstund med Cathrine Langlie. Gruppene bytter etter ca. 35min og til slutt kan barna gjøre seg kjent i barneavdelingen og kikke på bøker. Elevene får tilbud om sitt eget lånekort og kan låne med seg bøker hjem. Vi vet at barn som får lov til å boltre seg i bøker de selv velger å lese, opplever den store lesegleden. Biblioteket har et mangfold av bøker å velge mellom. Elevene får med seg en bibliotekpose med flyer (info og regler), lånekort, bokormskjema, liste med anbefalte bøker… Gruppene får tilbud om å spise lunsj (egen matpakke) på bibliotekets lesesal. Elevene kler av seg på henviste plasser, og tar med seg sekken (med mat) inn i lesesalen før oppstart.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • I samarbeid med: Frogn Bibliotek

Publikumskommentarer