Tilbake
KongAstro
Wikicommons
Riksarkivet
Frogn kommune

OSCARSBORG 9. APRIL 1940

Oscarsborg 9. april 1940
Besøk på Oscarsborg festning  med en spennende innføring om det skjebnesvangre  øyeblikket i norsk historie.  

Lærerveiledning

Oscarsborg 9.april 1940


Hovedmål for dagen: Elevene skal få en grundig innføring i hva som hendte på Oscarsborg 9. april 1940, hvorfor det hendte og følgene det fikk.

Delmål 1: elevene skal lære om krigers konsekvenser for enkeltmennesker og samfunn
Delmål 2: elevene skal lære om ettertidens bruk av historie (hvilke fortellinger blir bragt videre, og hvilke blir utelatt)
Delmål 3: elevene skal kunne trekke linjer fram til sin egen samtid
Delmål 4: elevene skal forstå hvordan tidligere hendelser og forhold ute i verden, lå til grunn for hendelsene 9. april


Opplegg:

Bakgrunnen og opptakten: Først samles elevene til en gjennomgang  om opptakten til 9.april. Hvorfor gikk Tyskland til angrep på  Norge? Hvem visste hva, hvilke misforståelser fant sted, og hvem klarte å holde hodet klart når det gjaldt?

Elevene deles inn i tre grupper på 15-20 personer, som fordeles på tre ulike steder. Gruppene rullerer tre ganger, dvs. en halvtime på hvert sted.

1. Kanonene
Elevene samler seg ved kanonene. Jan Eirik Karlsen forteller om Oberst Birger Eriksen og den prekære stillingen han befant seg i, og ikke minst om hva som skjedde da krysseren Blücher kom ut av tåken…

2.  Skipet Blûcher
Inne i Oscarsborg museum samles elevene rundt modellen av krysseren Blücher. Hilde herberg forteller om skipet, bemanningen,  og om konsekvensene torpederingen fikk for den senere utviklingen.

3. Flyangrepet
Da Blücher var senket, satte  tyskerne i gang et  bombeangrep mot Oscarsborg.  Cathrine W. Langlie tar elevene med ned i gangene under festningen. Hit søkte festningens  sivile beboere tilflukt. Hvem var de og hvilke følger fikk bombingen for dem?

Torpedobatteriet
Etter spisepausen, går alle ned til torpedobatteriet. Det var her det avgjørende støtet ble satt inn for senkningen av Blücher. En gruppe blir med Per Egil Grimstad inn, hvor de får omvisning og høre om Anders Andressens hektiske minutter. Den andre gruppen blir presentert for et etisk dilemma og valg i skjebneøyeblikk.


Praktisk informasjon; det er viktig at elevene er godt kledd, da de er ute store deler av dagen. De må ha med egen mat, da det ikke er noe kiosk på festningen.Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Frogn kommune
 • Produsent:
  Hege Elnæs, Frogn Kommune
  mobil 41531382

  Bjørn H.S. Kristiansen, kultur.akershus,
  tlf 22 05 53 42 / 480 30 912
 • I samarbeid med: Frogn kommune og Oscarsborg festning

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer