Frogn kommune
Postadresse: Pb. 10, 1441 DRØBAK
Besøksadresse: Rådhusv. 6, 1441
Epost: hege.elnes@frogn.kommune.no Telefon: 41531382 • kontakt: Hege Elnæs, mobil 41531382
Produksjonsliste
Program
Frogn kommune
Viser 36 produksjoner
Kulturarv • 5 - 6
Scenekunst • 5 - 7
Visuell kunst • 2 - 4
Annet • 6 - 6
Annet • 1 år - VG3
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 8 - 9
Litteratur • 9 - 9
Film • 7 - 7
Kulturarv • 9 - 9
Litteratur • 9 - 9
Film • 1 - 1
Litteratur • 7 - 7
Scenekunst • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 5 - 5
Litteratur • 1 - VG3
Scenekunst • 1 - VG3
Kunstarter i samspill • 8 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Annet • 3 - 3