Frogn kommune
Postadresse: Pb. 10, 1441 DRØBAK
Besøksadresse: Smia flerbrukshus, Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Epost: hege.elnes@frogn.kommune.no Telefon: 41531382 • kontakt: Hege Elnæs, mobil 41531382
Kontaktperson:Hege Elnæs, 41531382, hege.elnes@frogn.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Frogn kommune
Viser 48 produksjoner
Kulturarv • 5 - 6
Annet • 6 - 6
Musikk • 1 - 7
Annet • 8 - 8
Visuell kunst • 7 - 8
Kulturarv • 3 - 3
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 5 - 7
Litteratur • 9 - 9
Musikk • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Kulturarv • 9 - 9
Film • 1 - 1
Visuell kunst • 2 - 4
Musikk • 1 - 7
Film • 10 - 10
Visuell kunst • 2 - 4
Scenekunst • 5 - 7
Scenekunst • 1 år - VG3
Scenekunst • 1 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Visuell kunst • 8 - 8
Film • 7 - 7
Visuell kunst • 2 - 4
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur, Musikk • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk, Kulturarv • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Annet • 3 - 3
Litteratur • 5 - 7
Visuell kunst • 8 - 9