Om Den kulturelle skolesekken i Frogn

Den kulturelle skolesekken i Frogn er en satsing som retter seg mot elevene i grunnskolene i kommunen.

Den kulturelle skolesekken i Frogn er en satsing som retter seg mot elevene i grunnskolene i kommunen. Den kulturelle skolesekken gir barn og unge opplevelser og læring. Den sikrer at elevene som går ut av grunnskolen i Frogn har med seg god kunnskap om vår lokale kulturarv og at de har fått opplevelser, kunnskap og refleksjoner knyttet til bildekunst, skulptur, musikk, teater, dans, litteratur, film, miljø og arkitektur.
Den kulturelle skolesekken skal bidra til å styrke barn og unges identitet og skape et godt læringsmiljø. Den kulturelle skolesekken er også et tiltak i det forebyggende arbeidet for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse.